fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΓΕΝΙΚΑ

Ερώτηση στη Βουλή 34αρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΘΕΜΑ:  «Αρνούμενοι επί μήνες να παρέμβετε,  καταδικάζετε το Σικιαρίδειο σε οριστικό κλείσιμο  και τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες σε κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση»

Το “Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων” (Σ.Ι.Α.Π.) συστάθηκε με  τον Α.Ν. 1604/1939 (ΦΕΚ Α΄ 49) ως ΝΠΔΔ έπειτα από δωρεά 5 εκ. δρχ. του Βασιλείου Σικιαρίδη με την υποχρέωση του κράτους να συντηρεί το Ίδρυμα, εφόσον δεν επαρκεί το ποσόν της αρχικής δωρεάς. Έπειτα από αλλεπάλληλες αλλαγές του σκοπού του και της μορφής του, ορίστηκε με το από 2.9.1971 Β.Δ. 579 (ΦΕΚ Α 174) ως κοινωφελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε παιδιά με νοητική υστέρηση.

Σήμερα το Σικιαρίδειο λειτουργεί ως Κέντρο Κατάρτισης ατόμων με νοητικές αναπηρίες άνω των 14 ετών. Σκοπός του είναι η ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα παιδιών με νοητική υστέρηση, η ομαλή τους ένταξη στην οικογένεια και την κοινωνία και η προ-επαγγελματική και επαγγελματική τους κατάρτιση προς ένταξη στην εργασία.

Οι στόχοι του ιδρύματος είναι η μελέτη σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη παιδιών με νοητική υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες, η ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών τους, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η κοινωνικοποίηση και ένταξή τους στην κοινότητα, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην κατάρτιση, η αυτονομία, η ποιότητα ζωής και η ατομική τους εξέλιξη.

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η περιουσία του Ιδρύματος εξανεμίστηκε και για μεγάλο χρονικό διάστημα το προσωπικό έμεινε απλήρωτο, το ίδρυμα μείωσε σημαντικά τις υπηρεσίες που πρόσφερε στους ωφελούμενους του και συσσωρεύτηκαν χρέη στην Εφορία και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εκδόθηκε το 2015 ο ν. 4331 που όριζε ότι το ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. στο οποίο τρία μέλη ορίζονται από το κράτος (Ο Πρόεδρος και ένα μέλος με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας και ένα μέλος από τον Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τα κληροδοτήματα). Επίσης, με το ν. 4473/2017, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4520/2018 και 4587/2028, το Σικιαρίδειο απαλλάχθηκε ως 31-12-2019 από  την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, εκτός της μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Η προοπτική ήταν μέχρι τη λήξη ισχύος της απαλλαγής να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μετατραπεί το Σικιαρίδειο σε δημόσια δομή, ως παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, δεδομένου ότι διοικητικά και οικονομικά εξαρτάται πλήρως από το κράτος και ο νομοθέτης έχει προβλέψει στις αντίστοιχες περιπτώσεις αφ’ ενός την μετατροπή ιδρυμάτων ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ (Ν. 2646/1998 άρθρο 7 παρ. 1) και αφ’ ετέρου την ένταξη όλων των προνοιακών ΝΠΔΔ σε ένα  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ανά περιφέρεια (Ν 4109/2013 άρθρο 9).

Από τον Ιούλιο του 2019, σε αλλεπάλληλες επαφές και επικοινωνίες του Προέδρου του ΔΣ και του Συλλόγου εργαζομένων με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκτέθηκε η πλήρης αδυναμία του ιδρύματος να αντιμετωπίσει με ίδιους πόρους τις δαπάνες λειτουργίας του και ζητήθηκε η παρέμβαση του Υπουργείου για να προχωρήσει η ένταξή του στο ΚΚΠΠ Αττικής ώστε να μην οδηγηθεί σε κλείσιμο και να μην καταδικαστούν σε κοινωνική απομόνωση τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες που εξυπηρετούνται, κοινωνικοποιούνται και καταρτίζονται εκεί. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει κάνει καμία σχετική ενέργεια ούτε έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένο σχέδιο για τη λύση του προβλήματος.

Όπως πρόσφατα ενημέρωσε το Σωματείο Εργαζομένων του Σικιαριδείου με επιστολή του (8-4-2020) προς την υφυπουργό Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων και ανακοίνωσή του στον Τύπο (27-4-2020), δεν υπάρχει πλέον στα ταμεία του ιδρύματος κανένα απόθεμα για την καταβολή μισθών στο προσωπικό. Με την αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας του λόγω κορωνοϊού οι εργαζόμενοι ετέθησαν σε αναστολή, αλλά μετά τη λήξη της αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας του το ίδρυμα δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αναλάβει πρωτοβουλία στις αρχές Μαρτίου του 2020 να καταθέσει τροπολογία, συνοδευόμενη από αναλυτική έκθεση βιωσιμότητας, για τη μετατροπή του Σικιαριδείου σε δημόσια δομή, ως παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, ώστε αφενός να επανέλθει στην αρχική δημόσια μορφή του, αφετέρου να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερα ευάλωτων συμπολιτών μας, διπλασιάζοντας μάλιστα τη δυναμικότητά του. Ωστόσο, παρόλο που η τροπολογία με την έκθεση βιωσιμότητας κοινοποιήθηκε σε όλα τα κόμματα και υπήρξε θετική ανταπόκριση από τους εκπροσώπους τους να τη στηρίξουν, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αποδεκτή σε νομοσχέδιο υπό συζήτηση εκείνη την περίοδο στη Βουλή ώστε να εισαχθεί προς ψήφιση.

Επειδή το Σικιαρίδειο δεν έχει πλέον καμία οικονομική δυνατότητα να επαναλειτουργήσει με ίδιους πόρους μετά την άρση της αναγκαστικής παύσης λειτουργίας λόγω κορωνοϊού αν δεν βρεθεί λύση άμεσης χρηματοδότητησης και πάγιας βιωσιμότητάς του

Επειδή η μόνιμη λύση είναι να επανέλθει το ίδρυμα στον αρχικό δημόσιο χαρακτήρα του, μετατρεπόμενο σε παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής

Επειδή η παύση λειτουργίας του Σικιαρειδείου συνεπάγεται τη διακοπή της κατάρτισης και στήριξης 85 ατόμων με νοητικές αναπηρίες που εξυπηρετούνται εκεί σήμερα με ολέθριες συνέπειες για τα ίδια και τις οικογένειές τους τη βέβαιη κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

  • Τι θα κάνει ώστε να καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του Σικιαριδείου, καταρχάς συνεχίζοντας για όσο διάστημα το ίδρυμα τελεί σε αναστολή την επιδότηση των εργαζομένων; 
  • Θα μεριμνήσει ώστε η τροπολογία για τη μετατροπή του Σικιαριδείου σε παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής να περιληφθεί άμεσα σε Σχέδιο Νόμου, είτε  του Υπουργείου Εργασίας ή άλλου Υπουργείου, προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της βιωσιμότητας του ιδρύματος;
  • Θα αποφασίσει, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης του Σικιαριδείου στο ΚΚΠΠ Αττικής, τη χορήγηση έκτακτης γενναίας χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου ώστε να επαναλειτουργήσει κανονικά το ίδρυμα μετά τη λήξη της αναγκαστικής του αναστολής λόγω κορωνοϊού;

 

  1. Συνειδητοποιεί ότι οδηγώντας με την αδιαφορία του το Σικιαρείδιο σε παύση λειτουργίας καταδικάζει τα ιδιαίτερα ευάλωτα παιδιά με νοητική υστέρηση που επωφελούνται των υπηρεσιών του σε βέβαιη κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίηση; 

 

 Οι ερωτώντες βουλευτές    

Φωτίου Θεανώ

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βίτσας Δημήτριος

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πανος)

Σπίρτζης Χρήστος

Τεληγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Ψυχογιός Γεώργιος

Ιαν 27, 2022 - Πεμ
Μαρούσι, Ελλάδα
2°C ελαφρές νεφώσεις
πέμ01/27 παρ01/28 σαβ01/29 κυρ01/30 δευ01/31
σποραδικές νεφώσεις
5/2°C
αίθριος καιρός
9/2°C
αυξημένες νεφώσεις
7/5°C
ασθενείς βροχοπτώσεις
8/5°C
αίθριος καιρός
11/4°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Η πτώση της θερμοκρασία αναμένεται να είναι ισχυρή τις επόμενες μέρες στα Βόρεια Προάστια. Την Παρασκευή η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 0 βαθμούς...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το Μαρούσι αποχαιρετά τον Ιερέα Γεώργιο Γεμελιάρη. Ο Πατήρ Γεώργιος Γεμελιάρης υπηρέτησε την ενορία των Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου για περισσότερο από δύο δεκαετίες με ευλαβικότητα. Συλλυπητήριο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Διακοπές του ρεύματος σημειώνονται σε δεκάδες περιοχές της Αττικής εδώ και κάποιες ώρες και οι περισσότερες από αυτές οφείλονται σε ζημιές στο Δίκτυο από την πτώση δέντρων που υποχωρούν...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών. Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με...