Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου

Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως της Τακτικής Συνεδριάσεως με αριθμό 9/2022 του Σώματος, στις 05/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, η οποία θα γίνει δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα), σύμφωνα με :
– τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
– τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4940/2022, ΦΕΚ 112Α/14-06-2022
– την υπ’ αριθμ. 375/06-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– την υπ’ αριθμ. 380/15-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Δ’  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022.
3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ε’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
4. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Yπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)».
5. Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/06/2022 έως 30/06/2022.                                                                6.Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση του Συλλόγου με θέμα: «Ετήσια εορτή του παρεκκλησίου του Συλλόγου Αγία Μαρίνα».
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τριών (3) κτιστών ατομικών οστεοθηκών.
8. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
9. Αντικατάσταση μέλους Διαπαραταξιακής Επιτροπής για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α’.
10.Συνεργασία ή μη με τη Samsung και το Πανεπιστήμιο Πειραιά για την δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος.
11.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Ανακύκλωσης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου.
12.Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με υπόχρεο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων, των Ο.Τ. 951, 957, 958 (Ο.Τ. αρχ. Ιδιοκτησιών 951, 952, 1008, 1010, 9510, 957) της περιοχής «Σωρός- Λάκκα Κόττου» του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 012606 (υπόθεση Κοτσερώνη Σοφία Κοτσερώνης Δημήτριος) Φ.4347.
13.Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριούμενης έκτασης λόγω ρυμοτομίας στο Δήμο Αμαρουσίου, περιοχή «Κάτω Σωρός-Τύμβος – Μαρμαράδικα» στο ΚΦ 1185. (Υπόθεση Σκρέκη Ιωάννα και Κόντου Αθανασίου, Φ. 5188).
14.Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή του στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
15.Διαπιστωτική Πράξη περί μη ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
16.Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, κατόπιν ανάθεσης χειρισμού νομικής υποθέσεως σε δικηγόρο, κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006.
17.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 123/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Οικισμοί εντός των Διοικητικών ορίων του δήμου Αμαρουσίου”.
18.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 124/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Ιερού Λόχου αριθμός 18 (μεταξύ Βυζαντίου και Πριγκηπονήσων), Ο.Τ. 486, στην πολεοδομική ενότητα 7 (Π.Ε. 7), της περιοχής Εργατικές Κατοικίες Αμαρουσίου”.
19.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 125/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), πλησίον της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (Πλαταιών 57 & Αγ. Κωνσταντίνου), επί της οδού Θέμιδος (από Αγ. Κωνσταντίνου έως Χατζηαντωνίου), Ο.Τ. 348, στην πολεοδομική ενότητα 8 Π.Ε.-8), της περιοχής Αγ. Ανάργυροι – Αμαρουσίου”.
20.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 126/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Παράταση/ ανανέωση ή μη αναφορικά με παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Δημητρίου Μόσχα αριθμός 10 (μεταξύ Θέμιδος και Αγ. Αναργύρων), Ο.Τ. 241, στην
πολεοδομική ενότητα 8 (Π.Ε.-8), της περιοχής Αγ.Ανάργυροι – Αμαρουσίου”.
21.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 128/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου”.
22.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 129/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο 16ο Δημοτικό Σχολείο”.
23.Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 131/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη χωροθέτησης τριάντα τριών (33) νέων θέσεων καμπινών οπτικών ινών, σε διάφορες περιοχές του Αμαρουσίου, για την εταιρία ΟΤΕ Α.Ε”.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διατήρηση της πόλης καθαρής και λειτουργικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκτός...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενθουσίασε τους θεατές κάθε ηλικίας η διαχρονική και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον εξαιρετικό Κώστα Τριανταφυλλίδη στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο Αμαλίειο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Αλέξης Ιατρίδης μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με την νεοσύστατη AI Music. Πρόκειται για ένα φρέσκο τραγούδι, με ανεβαστική μελωδία που μιλάει...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μαζί της ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Είναι η φωνή της χαράς, της νοσταλγίας, του ουρανού, του χορού: είναι η φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη και το...