fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 02α ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 572/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Αναπροσαρµογή ή µη τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων,
οδοστρώµατος, υπεδάφους και λοιπών καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων για το
οικονοµικό έτος 2021”
2. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 573/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή ή µη των συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού έτους 2021”
3. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 574/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων έτους 2021”
4. ∆ιαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήµα από τους 602/2019 και 367/2020 χρηµατικούς
καταλόγους
5. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. “Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)”
6. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης
7. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης
8. Έγκριση ή µη “Παραχώρησης προαύλιου χώρου του 7ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, στον
Αθλητικό Όµιλο “Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αµαρουσίου”
9. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022
10. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022
11. Μεταφορά ή µη του 18ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου στις νέες κτηριακές του
εγκαταστάσεις, επί των οδών Ίωνος ∆ραγούµη 14 και Ανδρέα Συγγρού
12. ∆ράσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αµαρουσίου 2020
13. Έγκριση ή µη αντικατάστασης µέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Έργου της υπ΄ αρ. 332/2019 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και
διόρθωσης του τίτλου του υπό παραλαβή έργου
14. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ”
15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και
Προµηθειών του N.4412/2016
16. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών του
Ν.4412/2016
17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών του Ν.4412/2016
18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισµού και υπηρεσιών για τη
συντήρηση και επισκευή οχηµάτων ∆ήµου Αµαρουσίου (Ν. 4412/2016)
19. Αποδοχή ή µη προτάσεων για δωρεά µελετών άνευ ανταλλάγµατος για την πράξη “Στατική
ενίσχυση του δηµοτικού παιδικού γυµναστηρίου “Σπύρος Λούης”
20. Έγκριση ή µη υπογραφής της παράτασης της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου
λογαριασµού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου “ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και
συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα”
21. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 61/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Συµπλήρωση – τροποποίηση της Αναθεώρησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, όπως αυτή εγκρίθηκε µε α) µε το από 14-9-1995 Π.∆. (ΦΕΚ 727 ∆/1995) και β) την
31174/Π-873/4-10-1993 Απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1326 ∆/1993) αναφορικά µε το Μέγιστο
Ύψος κτιρίων στη περιοχή Παλαιό Ψαλίδι Αµαρουσίου.”
22. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 62/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου.”
23. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 63/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Καθορισµός των Τελών και ∆ικαιωµάτων ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου για το οικονοµικό
έτος 2021.”
24. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 64/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών”
25. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 68/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο
(οδόστρωµα), επί της οδού Υψηλάντου αρ. 25 στην πολεοδοµική ενότητα Ν. Τέρµα –
Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Λ****ΚΗ Κ*****ΟΥ).”
26. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 69/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου σε σύστηµα συλλογής
Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειµµένων
οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου.”

προγραμμα προβολων μιμης φωτοπουλος
ΚΔΑΠ
Ιούλ 25, 2022 - Δευ
Μαρούσι, Ελλάδα
32°C ελαφρές νεφώσεις
δευ07/25 τρι07/26 τετ07/27 πέμ07/28 παρ07/29
ελαφρές νεφώσεις
33/28°C
αίθριος καιρός
34/26°C
αίθριος καιρός
36/26°C
αίθριος καιρός
35/25°C
αίθριος καιρός
33/23°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για 3η συνεχή χρονιά, το Αrtemis Fight Night ΙΙΙ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αίθριου Θεάτρου στο Μαρούσι....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Προσφάτως ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής που διενεργήθηκε το 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι αριθμοί που αφορούν το Δήμο Αμαρουσίου ακολούθησαν δυστυχώς...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο κτήριο που στεγάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM 97,8 και η εφημερίδα Real News στη συμβολή της λεωφόρου...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, μέσω του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α, υλοποιεί πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων για τους χαμηλοσυνταξιούχους – μέλη του ΚΑΠΗ...