fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου (Τρίτη 16 Ιουλίου)

Το τελευταίο συμβούλιο αυτής της διοίκησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/7/2019 στις 18:00.

Δείτε πρώτοι τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Μαρούσι 24:

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση (17/2019) του Σώματος στις 16/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019
2. Διαγραφή οφειλής χρήση οστεοφυλακίου οφειλέτης Γ.Π. του Κ. με Αρ.Καρτ. 127551/ID 124034
3. Διαγραφή οφειλής για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου Οφειλέτης Α.Β του Γ. με Α/Κ 136077
4. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου ( Υπόθεση T.A.E.με αρ. καρτέλας 042746)
5. Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση Κ.Ρ. με αριθμό καρτέλας 048895)
6. Διαγραφή οφειλών από διακοπή ηλεκτροδότησης για ΔΤ/ΔΦ. (Υπόθεση Π.Α. με αρ.καρτ.200181 και Π.Θ με αρ.καρτ.200182)
7. Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2019
8. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΣΤ’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”
9. Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία
10. Εγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου
11. Έγκριση ή μη εξειδίκευσης της πίστωσηςμε τίτλο: “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ”
12. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:«ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
13. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
14. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
15. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
16. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
17. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του Έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”
18. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»
19. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
20. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»
21. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ”
22. Έγκριση επειγουσών απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4412/2016 για το έργο «Διαμόρφωση Πλατείας Ευτέρπης»
23. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 1: Ομάδα 1 : Απορριμματοφόρα χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
24. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 2: Ομάδα 2 : Φορτηγά – Ημιφορτηγά – Λοιπά Ειδικά Οχήματα
25. Τροποποίηση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Τμήμα 3: Ομάδα 3 : Μηχανήματα Έργου χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
26. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης και όρων αυτής
27. Έγκριση ή μη της 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κορυτσάς”
28. Έγκριση ή μη της 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου”
29. Έγκριση ή μη της 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΠΕ “Αγ. Θωμά” μετά την κατασκευή του έργου ποδηλατοδρόμου”
30. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ855 της περιοχής “Άγιος Θωμάς” του Δήμου μετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Mακαρώνα – Εξέταση ενστάσεων.”
31. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της ρύθμισης στον κόμβο Λ. Κηφισίας – Σωρού του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ””
32. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση χρήσεων στο από 24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή του Κάτω Σωρού – Τύμβου – Μαρμαράδικων.”
33. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου στη περιοχή της επέκτασης του Αγίου Θωμά (ΟΤ Γ 1086)”
34. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπόθεση Ελληνικά Πετρέλαια)”
35. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δάφνης αρ. 69, (υπόθεση κας Κωτσάκη Ευσταθίας)”
36. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί των οδών Στρατηγού Λέκκα και Αθανασίου Διάκου (υπόθεση – Τασία – Αναστασία Τριβέλα), που ανήκει πλέον στον Δήμο Αμαρουσίου”
37. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο στις οδούς Αρετής και Μεσογείων στο Π.Ε.14 Νέο Μαρούσι, Δήμος Αμαρουσίου”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΙΩΤΗΣ

Ιαν 24, 2022 - Δευ
Μαρούσι, Ελλάδα
1°C σποραδικές νεφώσεις
δευ01/24 τρι01/25 τετ01/26 πέμ01/27 παρ01/28
ήπιες χιονοπτώσεις
1/1°C
αραιές νεφώσεις
2/-3°C
αίθριος καιρός
3/-3°C
αίθριος καιρός
6/0°C
αίθριος καιρός
8/1°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το Μαρούσι αποχαιρετά τον Ιερέα Γεώργιο Γεμελιάρη. Ο Πατήρ Γεώργιος Γεμελιάρης υπηρέτησε την ενορία των Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου για περισσότερο από δύο δεκαετίες με ευλαβικότητα. Συλλυπητήριο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Η πτώση της θερμοκρασία αναμένεται να είναι ισχυρή τις επόμενες μέρες στα Βόρεια Προάστια. Την Παρασκευή η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 0 βαθμούς...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών. Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με...

ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ

Το Θρυλικό όνομα της νεώτερης ελληνικής Ιστορίας, ο μαρουσιώτης Ολυμπιονίκης μας Σπύρος Λούης ζωντάνεψε μέσα από το ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σμαραγδή το 2004....