fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τα θέματα του σημερινού δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου

δημος αμαρουσιου

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αμαρουσίου στις 26/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Α ́ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019

2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2019

3. 1η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2019

4. Διαγραφή οφειλών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με άρθρο 222 του ν.4555/2018 (Υπόθεση Σ.Ο με αρ.καρτ.12201)

5. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και επαναβεβαίωση οφειλετών (υπόθεση Μ.Γ. με αριθμό 194704 και Μ.Ε. με αριθμό καρτέλας Μ.Ε. 194703)

6. Διαγραφή οφειλών από επιστραφέντα ανεξόφλητα Δημοτικά Τέλη (υπόθεση Θ.Σ. με αριθμό 182554)

7. Διαγραφή οφειλών για χρέωση δαπάνης αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο επί της οδού Δέγλερη 9 Υπόθεση: – Χ.Β. του Ν. με αρ.καρτ.074562 ID 69672 – Χ.Ν. του Α. με αρ.καρτ. 048878 ID 44458

8. Α) Επικαιροποίηση της υπ ́αρ. 360/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εφαρμογής του αρ. 33 Ν. 4067/2012 <<Νέος Οικοδομικός Κανονισμός>>
Β) Διαγραφή των προσαυξήσεων για τους υπόχρεους που αναφέρονται στην υπ ́ αριθμ. 167/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

9. Επανυπολογισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (ΥΠΟΘΕΣΗ: Η.Κ.Η. Ε.Π.Ε., αριθ. καρτ. 20528)

10. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ. Άννα Κυπραίου)

11. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Β’ κατανομής 2019, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

12. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου

14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

15. Έγκριση ή μη σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης

16. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2019

17. Έγκριση ή μη της αντικατάστασης μέλους της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο “Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Αγ. Θωμά”

18. Έγκριση ή μη της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο <<Αντιπλημμυρικά Έργα περιοχής Πολυδρόσου>>

19. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου <<Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Ν.Λέσβου Δήμου Αμαρουσίου>>

20. Έγκριση ή μη του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (Τακτοποιητικού) του Έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»

21. Έγκριση ή μη μουσικής εκδήλωσης με την χορωδία “Τερψιχόρη Παπαστεφάνου”

22. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στον 2ο Αττικό Αγώνα Δρόμου του “Ολοι Μαζί Μπορούμε” για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

23. Λήψη απόφασης για ανανέωση συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα
(α) χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης-υπόδησης και
(β) συλλογής άδειων μελανοδοχείων Δήμου

24. Aνοιγμα λογαριασμού Δήμου Αμαρουσίου σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση πάγιας προκαταβολής

25. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας εδαφικών τμημάτων με Κωδικό Αριθμό Κτηματογράφησης 019955, η οποία βρίσκεται στα Ο.Τ. 926-927-1009 της περιοχής “Σωρός-Λάκκα Κόττου” του Δήμου Αμαρουσίου (Υπόθεση Ανδρινοπούλου – Σωτηροπούλου Αικατερίνη Φ.2013)

26. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έγκριση όρων αυτής

27. Έγκριση ή μη σύναψης συμφώνου συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Δήμου Αμαρουσίου

28. Έγκριση ή μη σύναψης συμφώνου συνεργασίας με αντικείμενο την ανέγερση και λειτουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο

29. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου πρόγραμμα WIFI4EU στο πλαίσιο του μηχανισμού “ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ” CEF-WIFI4EU

30. Λήψη Απόφασης για την Επιλογή και τον Καθορισμό Αμοιβής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για τον διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018

31. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” με τίτλο «Ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτηρίων» και έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης

32. Αποδοχή ή μη προτάσεων για δωρεά μελετών άνευ ανταλλάγματος για την πράξη “Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, για την δημιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων”

33. Έγκριση ή μη της 5/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου”

34. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 590-591 και 1139 της Π.Ε.13 “Κάτω Σωρός” του Δήμου Αμαρουσίου”

35. Έγκριση ή μη της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 14, στο Μαρούσι”

36. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 59, στο Μαρούσι”

37. Έγκριση ή μη της 51/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου στο Δήμο Αμαρουσίου, σε νέα θέση επί της Κυπρίων Αγωνιστών & Μεσογείων (Ο.Τ. 760α – πρώην 746α)”

38. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο υπηρεσίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων προς μεταφορά σε Χ.Υ.Τ.Α.

39. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti,αφισών, αυτοκόλλητων κ.λπ. στους κοινοχρήστους χώρους

40. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)»

 

Ιαν 22, 2022 - Σαβ
Μαρούσι, Ελλάδα
2°C ελαφρές νεφώσεις
σαβ01/22 κυρ01/23 δευ01/24 τρι01/25 τετ01/26
-/2°C
ελαφρές νεφώσεις
4/0°C
ήπιες χιονοπτώσεις
2/-0°C
ήπιες χιονοπτώσεις
1/-4°C
αίθριος καιρός
2/-5°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το Μαρούσι αποχαιρετά τον Ιερέα Γεώργιο Γεμελιάρη. Ο Πατήρ Γεώργιος Γεμελιάρης υπηρέτησε την ενορία των Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου για περισσότερο από δύο δεκαετίες με ευλαβικότητα. Συλλυπητήριο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Η πτώση της θερμοκρασία αναμένεται να είναι ισχυρή τις επόμενες μέρες στα Βόρεια Προάστια. Την Παρασκευή η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 0 βαθμούς...

ΑΝΑΠΟΛΩΝΤΑΣ

Το Θρυλικό όνομα της νεώτερης ελληνικής Ιστορίας, ο μαρουσιώτης Ολυμπιονίκης μας Σπύρος Λούης ζωντάνεψε μέσα από το ομότιτλο ντοκιμαντέρ του Γιάννη Σμαραγδή το 2004....

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΜΑΡΟΥΣΙ

Εν όψη των επερχόμενων δημοτικών εκλογών που θα γίνουν το Φθινόπωρο του 2023, έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται σενάρια υποψηφίων δημάρχων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ...