Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δήμος Αμαρουσίου: Υπερψηφίστηκε το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2024

Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2024

Τη θετική γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου έλαβε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024, η οποία συνεδρίασε με την συμμετοχή του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής, υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Σμυρνή, διεξήχθη με απόλυτη δημοκρατική διαδικασία και όπως  χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Σμυρνής «η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στο Μαρούσι αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, που μέσω της συμμετοχής και της έκφρασης απόψεων διαμορφώνονται οι αποφάσεις επ’ ωφελεία των πολιτών».

Επί των παρατηρήσεων και των επισημάνσεων που υπέβαλαν οι εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων κάθε πολεοδομικής ενότητας απάντησε προσωπικά ο Δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις τους θα εξετασθούν και όπου είναι εφικτό θα ληφθούν υπόψη στο Τεχνικό Πρόγραμμα που θα υποβληθεί ακολούθως προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου επισήμανε: «Το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2024 έχει καταρτιστεί με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών και τις προτεραιότητες της Διοίκησης για υλοποίηση έργων υποδομών και αναβάθμισης του Δήμου μας, με ουσιαστικό αντίχτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται πρωτίστως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου καθώς και διανοίξεων οδών.

Λαμβάνοντας υπόψη το δυσχερές δημοσιοοικονομικό περιβάλλον και τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους, σημαντική μέριμνα αποτελεί η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων».

 

Νέα Έργα & Μελέτες με Εξασφαλισμένη Χρηματοδότηση:

 Για το έτος 2024 έχουν ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΝΕΑ έργα  συνολικού ύψους 7.285.249,95 ευρώ για τα οποία το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα  περίπου 6.500.000,00 ευρώ και συγκεκριμένα τα εξής:

«Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής προϋπολογισμού  1.570.000,00 ευρώ.

• «Ολοκληρωμένη ανάπλαση του κεντρικού άξονα (Κυπρίων Αγωνιστών) της Πολεοδομικής ενότητας 14- Νέο Μαρούσι με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές» προϋπολογισμού 2.975.249,97 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο της δράσης 16631, με χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 2.740.000,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω έργα έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων, οπότε η υλοποίησή τους αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του έτους 2024.

Επίσης στο τρέχον έτος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης μελετών για το έργο: «Ολοκληρωμένη ανάπλαση των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ8- Αγίων Αναργύρων και ΠΕ7- Εργατικές Κατοικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητικότητα ευάλωτων ομάδων» προεκτιμωμένης δαπάνης 825.191,58 ευρώ. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς εξαμήνου, με στόχο στη συνέχεια να ολοκληρωθεί και η χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης.

Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας καθώς όχι μόνο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη  ανάπλαση του οδικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων εντός της Πολεοδομικής Ενότητας των Εργατικών Κατοικιών, αλλά και αφορά στην ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό σημαντικών οδικών αξόνων του Δήμου, όπως είναι η οδός Αγίου Κωνσταντίνου και η οδός Νεραντζιωτίσσης.

Όσον αφορά στις μελέτες στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης, επίκειται άμεσα και η σύναψη της σύμβασης για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες», προεκτιμώμενης δαπάνης ύψους 213.279,76 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Παράλληλα, ο Δήμος επιτείνει τις προσπάθειες για εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα για τη βελτίωση των υποδομών σε πλείστους τομείς και κυρίως, όσον αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση, στην οδική άνεση και ασφάλεια, στις κτιριακές υποδομές  και στη βελτίωση χώρων πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:

• «Επέκταση αγωγού ομβρίων οδού Σισμανογλείου» και

• «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Πολυδρόσου-Ανατολική Ζώνη» για τα οποία υφίστανται ώριμες μελέτες.

Επίσης το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου», το οποίο αφορά στην περιοχή Νέας Λέσβου και ολοκληρώνεται η μελέτη.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού νέων έργων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024  έχουν επίσης καταχωρηθεί εγγραφές για εκπόνηση νέων μελετών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες για την Επέκταση και βελτίωση του Δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού, την Ανάπλαση του Κοιμητηρίου και του περιβάλλοντος χώρου και τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων.

 

Νέα Έργα Οδοποιίας με Ιδίους Πόρους:

Πέραν των χρηματοδοτούμενων έργων, ο Δήμος έχει προγραμματίσει τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων από ίδιους πόρους για νέα έργα οδοποιίας τα οποία έχουν προκηρυχθεί, έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και επίκειται η συμβασιοποίησή τους. Πρόκειται για τα έργα:

• «Ανακατασκευή και συντήρηση οδών» συνολικού προϋπολογισμού 530.000,00 ευρώ το οποίο αφορά σε οδούς σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες του Δήμου Αμαρουσίου και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 2 ετών (συνολικά 90 περίπου οδοί).

• «Εφαρμογή σχεδίου πόλης στην Περιφερειακής Ενότητος Σωρού και άλλες περιοχές του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να διανοιχθούν περίπου 170 οδοί, κυρίως στη νεοενταχθείσα περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας Σωρού, αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου. Το εν λόγω έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σταδιακά σε χρονικό διάστημα 4 ετών.

Παράλληλα στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα έχει προβλεφθεί νέο έργο για «Επεκτάσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ έτους 2024.

Επίσης, επίκειται η σύναψη νέας σύμβασης για έργο με τίτλο: «Ανυψώσεις-Επισκευές φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής».

Πέραν των εγγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, όπως κάθε χρόνο στο Τεχνικό Πρόγραμμα κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συμπεριληφθεί εγγραφές  έργων και μελετών που αφορούν στη Διεύθυνσηνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τις προτάσεις των υπηρεσιών και το σχεδιασμό της Διοίκησης.

 

Συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα:

Όσον αφορά το Συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024, έχει εμπλουτιστεί με έργα που συμβασιοποιήθηκαν στο έτος 2023 και είναι υπό εκτέλεση. Πρόκειται για τα έργα:

• «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 326.139,73 ευρώ χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής

• «Αγωγοί ομβρίων περιοχής Κέντρου» προϋπολογισμού 600.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 576.084,56 ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

• «Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ. 97 (Αμαλίειο) δημιουργία πρότυπης παιδικής χαράς και ασφαλών προσβάσεων», προϋπολογισμού 1.050.000,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συμβατικής δαπάνης  961.286,18 ευρώ.

• «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων» συνολικού προϋπολογισμού 359.909,52 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 332.374,61 ευρώ.

• «Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο» συμβατικής δαπάνης 72.942,40 ευρώ.

Επίσης στο συνεχιζόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 συμπεριλαμβάνονται τα έργα που είχαν συμβασιοποιηθεί σε  προηγούμενο έτος και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους:

• Ενεργειακές παρεμβάσεις κτιρίων- Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027, συμβατικής δαπάνης 866.337,27 ευρώ το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 85%.

• Αποκατάσταση-αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ 138 (93Α)-χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, συμβατικής δαπάνης 1.087.840,78 ευρώ το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.

• Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου για τη δημιουργία αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτών χώρων χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ συμβατικής δαπάνης 975.729,20 ευρώ.

• «Επισκευές- αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων», συμβατικής δαπάνης 296.462,68 ευρώ το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 45%.

»Απορροή ομβρίων περιοχής Ν.Τέρματος-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Α.Π. 19270/14-10-2020)» συμβατικής δαπάνης 947.032,95 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης το οποίο εκτελέστηκε σε ποσοστό 60%.

• «Διανοίξεις οδών και πεζοδρόμων» συμβατικής δαπάνης 671.119,15 ευρώ το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 75%.

Τέλος, αναφορικά με την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, πέραν της προόδου των προαναφερθέντων συμβάσεων,  στο έτος 2023 συμβασιοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ως προς το φυσικό αντικείμενο τα έργα:

• «Κατεπείγουσες εργασίες επισκευής Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Χατζηαντωνίου 10»

• «Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων λόγω επικινδυνότητας»

• «Επισκευή κτιρίου για τη μεταστέγαση του ΚΕΠ»

• «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων» .

 

Επίσης  ολοκληρώθηκε η εκτέλεση των κάτωθι έργων που είχαν συμβασιοποιηθεί σε  προηγούμενο έτος:

• «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ»

• «Ανακατασκευή-συντήρηση οδών»

• «Εκτέλεση εκτάκτων εργασιών για την αντιμετώπιση άκρως επικίνδυνης διάβρωσης και κατολίσθησης πρανούς, καθώς και κατά μήκους ρωγμής στην οδό Ερεσσού στη Νέα Λέσβο»

• «Ανακατασκευή πρωτεύοντος & δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης οδών Τυμφρηστού και Παμίσου»

• «Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων»

• «Ανυψώσεις-επισκευές φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής.»

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών διοργανώνει η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και της...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες συγκρούστηκε χθες Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:40 στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με ομάδα ανηλίκων για άγνωστο λόγο....

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τον χαρακτηρισμό σε πολιτιστικό χώρο πολλαπλών λειτουργιών ολόκληρου του χώρου της Κεραμικής εντός του Ο.Τ. 93-94 του Δήμου Αμαρουσίου, με την άμεση τροποποίηση του...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε 41χρονος άνδρας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν...