fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 20ης Οκτωβρίου 2020

δημος αμαρουσιου

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεχίζουν να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στο Μαρούσι.

Στην τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και  ώρα 18:00 θα τεθούν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ τριµήνου, οικονοµικού έτους 2020, του ∆ήµου Αµαρουσίου

2. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Θ’ κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)».

3. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι’ κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Αµαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑ∆Α)»

4. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/07/2020 µέχρι 30/09/2020 και εκκαθάριση από 01/01/2012 µέχρι 30/09/2012 από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αµαρουσίου

5. Έγκριση ή µη παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του προαύλιου χώρου του 5ου Γυµνασίου Αµαρουσίου στην «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Αµαρουσίου (ΚΕ∆Α)» µε σκοπό τη διεξαγωγή παραδοσιακών χορών

6. Επιστροφή κτιστής ατοµικής οστεοθήκης στο ∆ήµο και εκ νέου παραχώρηση αυτής

7. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών

8. Αλλαγή αρχικού δικαιούχου Οικογενειακού Τάφου.

9. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

10. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ»

11. Έγκριση ή µη των παραδοθέντων οριστικών µελετών για την έκδοση άδειας δόµησης για το έργο «Αποκατάσταση – αξιοποίηση του ∆ιατηρητέου κτιρίου στη συµβολή των οδών Αρκαδίου και Π. Κυριακού στο Ο.Τ. 138 (93Α) στον ∆ήµο Αµαρουσίου»

12. Έγκριση ή µη των παραδοθεισών µελετών εφαρµογής για το έργο «Ανέγερση προσθήκης κατ’ επέκταση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, για την δηµιουργία Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και λοιπών υποστηρικτικών χώρων».

13. Έγκριση ακαταλληλότητας – ασύµφορου της κυκλοφορίας οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου

του ∆ήµου Αµαρουσίου

14. ΄Εγκριση παράτασης µίσθωσης του κυλικείου του ∆ηµοτικού Γηπέδου Αγίου Θωµά του ∆ήµου Αµαρουσίου

15. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 49/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη της προσωρινής τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Άρεως»

16. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 50/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Άρση απαλλοτρίωσης σε τµήµα του Κοινόχρηστου χώρου 460Α και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για περιβαλλοντικό κτίριο στη πολεοδοµική ενότητα 13 της περιοχής του Πολυδρόσου παρά την οδό Φραγκοκλησιάς κατ’ εφαρµογή του άρθρου 32 του Νόµου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Νόµου 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α)»

17. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 51/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Αµαρουσίου»

18. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 53/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη µετατόπιση της στάσης ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, επί της οδού Περικλέους αρ. 22 (έµπροσθεν ΚΑΠΗ), στο Μαρούσι.»

19. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη χωροθέτησης µίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Χειµάρας αρ. 6 (στο τµήµα µεταξύ των οδών Γρανικού & Αµαρουσίου Χαλανδρίου), στο Μαρούσι.»

20. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 55/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκηµένων αρ. 9, στην πολεοδοµική ενότητα Σωρός – Αµαρουσίου (υπόθεση κ. ΕΡΓΚΕΝΙΑΝ ΜΕΛΚΟΝ)»

21. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 56/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης

στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 7, στην πολεοδοµική ενότητα Εργατικές

Κατοικίες – Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Φαντίλ Γκιοκόλι)»

22. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 57/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Τροποποίηση στο ΟΤ 201 Β για την δηµιουργία Μουσείου Ολυµπιακών Αγώνων – Γλυπτικής Κεραµικής».

προγραμμα προβολων μιμης φωτοπουλος
Ιούν 24, 2022 - Παρ
Μαρούσι, Ελλάδα
24°C αίθριος καιρός
παρ06/24 σαβ06/25 κυρ06/26 δευ06/27 τρι06/28
-/24°C
αίθριος καιρός
30/22°C
αίθριος καιρός
31/23°C
αίθριος καιρός
30/22°C
αίθριος καιρός
30/22°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Την Πέμπτη 09/06 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής του Αγίου Νικολάου Αμαρουσίου στον χώρο του Οίκου Τυφλών (τ. Λασκαρίδειο Ίδρυμα). Με έκδηλη αγωνία...

ΓΕΝΙΚΑ

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που διοργανώνει η Διεύ​θυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου. Σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων καταλαμβάνουν...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το σοβαρό, τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Κηφισίας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από κατάστημα της περιοχής....

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σε μία ακόμη δράση «Νοιάζομαι»,  προχωρά ο Δήμος Αμαρουσίου για την προστασία των αδέσποτων της πόλης που αφορά σε συγκέντρωση τροφών και φαρμάκων για τα αδεσποτάκια σκύλους και...