Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου

Δημαρχείο

Δείτε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων της Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου με αριθμό 78 Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α/09-07-2022), στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022

2. Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 226/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου”

3. Έγκριση ή μη της υπ.αριθμ. 236/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου.”

4. Έγκριση ή μη της υπ.αριθ. 237/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Κοπή δύο κυπαρισσίων στην οδό Πυθίας στον Άγιο Θωμά.”

5. Έγκριση ή μη της υπ.αριθ. 233/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των ΟΤ 13 και 16 και τη τροποποίηση του σε οικοδομήσιμο χώρο μεταξύ των οδών Κνωσσού, Πλουτάρχου και Αισώπου, ύστερα από Δικαστική Απόφαση ή την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης”

6. Έγκριση ή μη της υπ.αριθ. 234/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο χώρο του ΟΤ 116 στην συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κυβέλης σε οικοδομήσιμο χώρο ή την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης”

7. Έγκριση ή μη της υπ.αριθ.235/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Άρση απαλλοτρίωσης του Κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα του ΟΤ 118 και την τροποποίηση του σε οικοδομήσιμο χώρο στην συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μετσόβου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α).”

8. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 175/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Έγκριση ή μη χωροθέτησης εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της Λεωφόρος Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 54 και Άλσους και Άλσους (πεζόδρομος), στην Πολεοδομική Ενότητα 12 (Π.Ε. 12) της περιοχής Παράδεισος Αμαρουσίου, στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ILLISIA E.E, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου”

9. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αφορά: “Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμαρουσίου”
10.Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανομής 2022, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)»

11.Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/11/2022 έως 30/11/2022»

12.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

13.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου»

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ ́αρ. 75/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την οικονομική χρήση 2022

15.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

16.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

17.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ»

18.Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσιών (ηχητικά-προσκλήσεις-νερά) για τα εγκαίνια του κλειστού γηπέδου ΖΕΚΑΚΟΥ

19.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 247/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την καταβολή σε χρήμα, παροχής γάλακτος μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, έτους 2022 σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αμαρουσίου.

20.Ονομασία ανωνύμου οδού – πρόταση Δεσποτοπούλου – Περιοχή Σωρός – Π.Ε.-11

21.Ονομασία ανωνύμου οδού – πρόταση Πυθιονικών (προέκταση) – Περιοχή Άγιος Θωμάς – Π.Ε.-6

22.Ονομασία πλατείας – πρόταση Μ. Θεοδωράκη – Περιοχή Σωρός – Π.Ε.-11

23.Αρίθμηση και μετονομασία τμήματος οδού ΚΑΝΑΡΗ – Επαναρίθμηση οδού και πρόταση σε οδό Μπουμπουλίνας – Περιοχή Ανάβρυτα – Π.Ε.-9

24.Ονοματοδοσία ολόκληρης της Π.Ε.-2 – Άγιος Νικόλαος

25.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 50-32 κτιστής ατομικής οστεοθήκης

26.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 28-12 κτιστής ατομικής οστεοθήκης

27.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Π-16 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

28.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των υπό στοιχεία Ψ-22 και 47-02 κτιστών ατομικών οστεοθηκών

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Επτά κινηματογραφικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Διεύθυνση...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών διοργανώνει η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και της...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες συγκρούστηκε χθες Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:40 στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με ομάδα ανηλίκων για άγνωστο λόγο....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Τον καλύτερο εαυτό τους έδωσαν τα παιδιά των αθλητικών τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου και των αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου Βριλησσίων στο τουρνουά μπάσκετ που...