Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 18:30

Δημαρχείο

Την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα, θα πραγματοποιηθεί η υπ’ αριθμόν 16/2023 τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση ή μη της υπ αριθ. 237/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Έκθεση Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού Β’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου
Αμαρουσίου.
2. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Διονύσου αριθμός 128 (μεταξύ των οδών Τεπελενίου και Αττάλου), έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ 798, στην Πολεοδομική Ενότητα 7 (Π.Ε.-7), της περιοχής Εργατικές Κατοικίες Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ).»
3. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 29/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά : « Λήψη απόφασης για χωροθέτηση κάδων Απορριμμάτων: (1) Οδός Εφταλιώτη μεταξύ των οδών Τερπάνδρου και Ιγνατίου Λεσβίου, (2) Δάφνης και Ιερέως Δούση.»
5. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

6. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος ΑΠΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ».
7. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
8. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ».
9. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ».
10.Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
11.Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
12.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ».
13.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ».
14.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ».
15.Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αμαρουσίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.570.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
16.Έγκριση ή μη αναγκαιότητας απόκτησης οικοπέδου μετά παλαιάς οικίας στο Ο.Τ. 460 (Π.Ε. Πολυδρόσου).
17.Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Αμαρουσίου του ετήσιου προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης έτους 2024.
18.Λήψη απόφασης περί έγκρισης ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης στο Δήμο Αμαρουσίου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, κατά το διδακτικό έτος 2024-2025.
19.Λήψη απόφασης περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αμαρουσίου.

20.Έγκριση επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.
21.Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ζ’ κατανομής 2023, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.).»
22.Διαγραφές χρεώσεων για τέλη αποψίλωσης οικοπέδων εντός του έτους 2022
23.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 699/2022 και 2482/2023 χρηματικούς καταλόγους Υπόθεση: Γ.Κ. (αριθμός καρτέλας: 215954 και α/α οφειλέτη: 216115)
24.Διαγραφή της χρέωσης για τέλος χρήσης κουβουκλίου περιπτέρου για το έτος 2023.
25.Διαγραφή των χρεώσεων για δικαίωμα χρήσης του οστεοφυλακίου Π760 οικονομικών ετών 2022 και 2023.
26.Διαγραφή των χρεώσεων για δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου Γ-149 έτους 2023.
27.Διαγραφή των χρεώσεων για δικαίωμα αγοράς της οστεοθήκης με αριθμό 50-24.
28.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 50 – 15 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και για συνολική διάρκεια τριών μηνών θα πραγματοποιηθεί ολική κατάληψη τμήματος της οδού Μεσογείων μεταξύ των οδών Κυπρίων Αγωνιστών...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το αφιέρωμα στον Εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Θύμα διάρρηξης έπεσε μία 80χρονη στο Μαρούσι το βράδυ του Σαββάτου 6 Απριλίου με το περιστατικό να παίρνει ιδιαίτερη διάσταση λόγω των προσωπικών αντικειμένων...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Τα Pet City μαζί με την οργάνωση Dogs’ Voice, διοργάνωσαν την 16η ημέρα υιοθεσίας, και συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της καμπάνιας Act Pawsi+ive με...