fbpx
Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 11 Μαρτίου

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 11ης Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία Δημοτών.

Παρακολουθήστε τη ζωντανά μέσω της υπηρεσίας live streaming στο παρακάτω σύνδεσμο: maroussi.gr

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020

2. Έγκριση ή μη της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: “1η Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2020 ”

3. Α΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

4. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε επίσκεψη του 3ου συστήματος αεροπροσκόπων στο ακριτικό νησί του Αγίου Ευστρατίου στις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου

5. “Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου σε εκδηλώση και παροχή αίθουσας και ηχητικής κάλυψης”

6. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση-θρησκευτική συναυλία της Μικτής χορωδίας “Τερψιχόρη Παπαστεφάνου”

7. Έγκριση ή μη λειτουργίας Δράσης, του Συλλόγου Καταναλωτών Αμαρουσίου “Η ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ”.

8. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών.

9. “Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας”.

10. “Aνοιγμα λογαριασμού Δήμου Αμαρουσίου σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση πάγιας προκαταβολής.”

11. Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, κατόπιν ανάθεσης χειρισμού δικαστικής υποθέσεως σε δικηγόρο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 281, παρ.3, του ν.3463/2006

12. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2020

13. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας.

14. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)”

15. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα -Τακτοποιητικού, του Έργου ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”

16. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ”

17. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: “Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων του Δήμου Αμαρουσίου”

18. Λήψη απόφασης για την Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.355/2018 ΑΔΣ σχετικά με την έγκριση της υπ’αριθμ. 221/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου περί υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Αμαρουσίου για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου στην Επιχείρηση

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 14/14-02-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 18/26-02-2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Προσωπικού της

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως μέλος με τον αναπληρωτή του, για την Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογή χώρων ανέγερσης διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας

22. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 459/2019 ΑΔΣ που αφορά την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2019 μέχρι 30/11/2019, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.

23. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.

24. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2020, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2020).

25. Απόδοση ποσού στη “Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου” από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2020.

26. Παραλαβή ή μη, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου, του Προσωρινού Τίτλου Διακοσίων (200) Μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. / ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ” και με διακριτικό τίτλο “ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5327601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54779/01ΑΤ/Β/03/273, Α.Φ.Μ. 999509308 & Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, οι οποίες ανήκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.”, η οποία έχει λυθεί και έχει περατωθεί η εκκαθάρισή της, ολοκλήρωση της μεταβίβασης δια της παραδόσεως των Μετοχών στο Δήμο Αμαρουσίου & αποδοχή της παραλαβής τους, από το Δήμο Αμαρουσίου, ο οποίος καθίσταται έτσι, αποκλειστικός και μοναδικός μέτοχος της “ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”.

27. Ορισμός ή μη εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, του Δήμου Αμαρουσίου, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ” και με το διακριτικό τίτλο “ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5327601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54779/01ΑΤ/Β/03/273, Α.Φ.Μ. 999509308 & Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

28. Έγκριση ή μη, ανάθεσης υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) του Δήμου Αμαρουσίου, σε εκτέλεση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από 25.05.2018 σε συνδυασμό με το Ν.4624/29-08-2019

29. Έγκριση ή μη διενέργειας μειοδοτικών δημοπρασιών για την εύρεση ακινήτων ή οικοπέδων για την στέγαση παραρτημάτων νηπιαγωγείων Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 που αφορούν την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση

30. Δημιουργία αιθουσών και παραρτημάτων για την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρουσίου από το Σχολικό έτος 2020 – 2021 31. Διοικητική αποβολή ή μη του μισθωτή ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΛΙΡ του Χρήστου από περίπτερο που ανήκει στο Δήμο Αμαρουσίου και βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού “Αγ. Κωνσταντίνου 40”

προγραμμα προβολων μιμης φωτοπουλος
ΚΔΑΠ
Ιούλ 25, 2022 - Δευ
Μαρούσι, Ελλάδα
28°C αίθριος καιρός
δευ07/25 τρι07/26 τετ07/27 πέμ07/28 παρ07/29
-/28°C
αίθριος καιρός
33/26°C
αίθριος καιρός
35/25°C
αίθριος καιρός
34/25°C
αίθριος καιρός
33/23°C

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, για 3η συνεχή χρονιά, το Αrtemis Fight Night ΙΙΙ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Αίθριου Θεάτρου στο Μαρούσι....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Προσφάτως ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της απογραφής που διενεργήθηκε το 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι αριθμοί που αφορούν το Δήμο Αμαρουσίου ακολούθησαν δυστυχώς...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο κτήριο που στεγάζεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM 97,8 και η εφημερίδα Real News στη συμβολή της λεωφόρου...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο γύρω στις...