Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημαρχείο

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Συνεδρίαση με αριθμό με αριθμό 3/2024 του Σώματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Αντικατάσταση ή μη μελών και εκ νέου συγκρότηση ή μη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων λοιπών προμηθειών του Ν.4412/2016.
2. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Αμαρουσίου (ν.4412/2016)
3. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση ή μη της επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών του Ν.4412/2016.
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου».
6. Ορισμός Αντιπροέδρου στο Συμβούλιο Στήριξης του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αμαρουσίου, του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αμαρουσίου, του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και του Πρότυπου Λυκείου Αναβρύτων.
7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο και ορισμός θητείας αυτών.
8. Aπόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2024, των Α/βάθμιων και Β βάθμιων σχολείων (Α’ Κατανομή, έτους 2024).
9. Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/12/2023 μέχρι 31/01/2024, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Αμαρουσίου.
10.Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών» της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.).
11.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 16/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά: Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
12.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 21/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά: Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ».
13.Έγκριση ή μη διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – αναψυκτηρίου, επί της πλατείας Γαρδέλη, (Μιλτιάδου και Κονδύλη), στο Μαρούσι.
14.Έγκριση ή μη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου, στην Πολεοδομική Ενότητα Αναβρύτων, στο Μαρούσι.
15.Έγκριση ή μη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του « Εκπαιδευτικού Κέντρου » του Δήμου Αμαρουσίου στην Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς, στο Μαρούσι.
16.Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού κινηματογράφου “ΜίμηςΦωτόπουλος” και προσδιορισμός παραστάσεων για το έτος 2024.
17.Έγκριση ή μη της πλέον των ελαχίστων ορίων αμοιβής κατ’ άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) του Δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Πάτση,σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 96980/02-11-2023 προσφορά του και την υπ’ αριθμ. 444/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.
18.Έγκριση ή μη της πλέον των ελαχίστων ορίων αμοιβής κατ’ άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) του Δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Πάτση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3370/12.01.2024 προσφορά του και την υπ’ αριθμ. Ν25/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.
19.Ορισμός ποσού που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες που παραδίδουν το ζώο συντροφιάς τους στο Δήμο Αμαρουσίου.
20.Έγκριση ή μη της σταδιακής αποδέσμευσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της ετερόρρυθμου εταιρείας «Πρατήριο Καυσίμων – Πλυντήριο –Λιπαντήριο Παπαθεοδώρου Ιωάννας & ΣΙΑ ΕΕ.
21.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθ. Ρ – 14 κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.
22.Επιστροφή ή μη της υπ’ αριθ.: 5 – 5 κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησής της.
23.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθ.: Β – 6 κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.
24.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθ. Μ – 8 κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.
25.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθ. Β – 24 κτιστής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διατήρηση της πόλης καθαρής και λειτουργικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκτός...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενθουσίασε τους θεατές κάθε ηλικίας η διαχρονική και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον εξαιρετικό Κώστα Τριανταφυλλίδη στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο Αμαλίειο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Αλέξης Ιατρίδης μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με την νεοσύστατη AI Music. Πρόκειται για ένα φρέσκο τραγούδι, με ανεβαστική μελωδία που μιλάει...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους του Δήμου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και πλήθους γονέων και συγγενών η γιορτή των Βρεφονηπιακών...