Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημαρχείο

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 26/2023 του Σώματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2023.
2. Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2023,
των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Δ ́ Κατανομή).
3. Ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού έτους 2024.
4. Έγκριση ή μη «Απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών από 01/10/2023 μέχρι 30/11/2023, από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Αμαρουσίου».
5. Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις”» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.),
τέλους χρήσης έτους 2022.
6. Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου “Δήμος Αμαρουσίου” στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό εκκαθάριση”
7. Έγκριση ή μη προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης των δράσεων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2024.
8. Προσχώρηση ή μη στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) λογαριασμού για το πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 – 16631)
9. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμόν 392/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: “Λήψη απόφασης για μείωση ή Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, για το έτος 2024 και μετέπειτα, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής της, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου”
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμόν 95/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την οικονομική χρήση 2023.
11. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμόν 388/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: “Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κριτηρίων υπαγωγής επαγγελματικών χώρων γενικής χρήσης σε αντίστοιχες κατηγορίες για τα έτη 2007 – 2019”
12. Έγκριση ή μη αιτήματος για την παράταση της 316/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ανάληψη της Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του Σ.Β.Α.Π.
13. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμόν 404/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: “Σύνταξη σχεδίου για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2024.”
14. Έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.
15. Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο για τους μήνες Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου, έτους 2023.
16. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανομής 2023, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου
Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
17. Έγκριση ή μη της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμόν 158/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Γραβιάς αριθμός 3 (μεταξύ των οδών Χειμάρας και Φραγκοκκλησιάς), έμπροσθεν του Ο.Τ. 512, στην Πολεοδομική Ενότητα 12 (Π.Ε.-12), της
περιοχής Παράδεισος Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ).
18. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το τμήμα εκμετάλλευσης της σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35975/02-05-2023 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
19. Έγκριση καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία (κάδοι απορριμμάτων)
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 11 – 5 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
21. Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του θανόντος Σπυρίδωνος Ζαρκωτού του Παναγιώτη στον με στοιχεία «ΤΡ/0/12/3» τάφο τριετούς χρήσεως.
22. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθμόν 29 – 14 κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου επαναδιάθεσή της.
23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία O – 5 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
24. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη της υπ’ αριθμόν Δ – 5 κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου επαναδιάθεσή της.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διατήρηση της πόλης καθαρής και λειτουργικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκτός...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενθουσίασε τους θεατές κάθε ηλικίας η διαχρονική και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον εξαιρετικό Κώστα Τριανταφυλλίδη στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο Αμαλίειο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Αλέξης Ιατρίδης μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με την νεοσύστατη AI Music. Πρόκειται για ένα φρέσκο τραγούδι, με ανεβαστική μελωδία που μιλάει...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους του Δήμου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και πλήθους γονέων και συγγενών η γιορτή των Βρεφονηπιακών...