Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στις 23 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30 θα λάβει χώρα η τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων & Ισολογισμού Α’ τρίμηνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αμαρουσίου.
2. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 70/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Λήψη απόφασης για χωροθέτηση:
(1) Κάδων Απορριμμάτων επί της οδού Κριεζή μεταξύ των οδών Καρκαβίτσα και Ρογκάκου
(2) Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης, Χωροθέτηση Κιοσκιών και Πολυκέντρου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ”
3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 71/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διακοπής κυκλοφορίας επί της οδού Αγίου Όρους από 22:00 έως 06:00, έμπροσθεν από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου στην
Π.Ε. 05 Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου”
4. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 72/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου”                                        5. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 73/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου”
6. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
7. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
8. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις οδών του Δήμου Αμαρουσίου.
9. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»
10.Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»
11.Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ»
12.Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 138 (93Α) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
13.Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας των παρακάτω συμβάσεων για την «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση – επισκευή» Η με αρ. πρωτ. 58346/18.10.2021 σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ
ΟΜΑΔΑ Α5 : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ» Η με αρ. πρωτ. 55894/08.10.2021 σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α1: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ» Η με αρ. πρωτ. 55896/08.10.2021 σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Α2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ»
14.”Έγκριση ή μη της ανακοίνωσης εγγραφών/ επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τον Βρεφικό Σταθμό του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. περιόδου 2023-2024.”                                                                                                15.Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Δ ́ κατανομής 2023, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)
16.Απόδοση ποσού στη «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο, για τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο 2023.
17.Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, έτους 2023, των Α/βάθμιων και Β/βάθμιων σχολείων (Β’ Κατανομή, έτους 2023).
18.Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/03/2023 μέχρι 31/03/2023, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.
19.Ίδρυση Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Αμαρουσίου για το σχολικό έτος 2023- 2024.
20.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 42/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση της δεύτερης
(2ης) τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023. 21.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 43/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την έγκριση της δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
22.Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος μηνών Μαρτίου και Απριλίου έτους 2023 σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου
23.Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ (ΓΚΡΑΦΙΤΙ).
24.Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
25.Ορισμός διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, και εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Piraeus4all της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
26.Έγκριση ή μη της πλέον των ελαχίστων ορίων αμοιβής κατ’ άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) του Δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Πάτση, σύμφωνα μετην υπ’ αριθμ. πρωτ. 34463/19-04-2023 προσφορά του και την υπ’ αριθμ. 132/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου.
27.Λήψη απόφασης για την επιλογή, το διορισμό και τον καθορισμό αμοιβής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής χρήσης 2022 της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου
28.Καθορισμός ποσού αποζημίωσης αιρετών, για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
29.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 785/2022 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: Σ.Κ. (αριθμός καρτέλας: 191597)
30.Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υποθέσεις: Π.Α. με Α.Κ 11551, Φ.Φ με ΑΚ 11550, Φ.Ε με αριθμό καρτέλας 057948)
31.Διαγραφή οφειλών από καταλογισμό (Υπόθεση: Δ.Κ.. με κωδικό καρτέλας 173850 )
32.Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ και ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ Υπόθεση: α) Θ. Ε. του Α. α/α εγγρ. 11194 β) Χ. Ε. του Α. α/α εγγρ. 45083
33.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 35-01 Β ́Θέσης Οικογενειακού Τάφου.
34.Λήψη απόφασης για την επιστροφή κτιστής οστεοθήκης 40 – 1 στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.
35.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 50-34 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
36.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 50-20 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
37.Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεώσεων ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ Υπόθεση: α) η εταιρεία Ρ. Χ. Μ. ΑΕ α/α εγγρ. 76650 β) Τ. Γ. του Κ. α/α εγγρ. 185611 γ) Β. Α. του Κ. α/α εγγρ. 200556 δ) Σ. Γ. του Π. α/α εγγρ. 70889 ε) Κ. Φ. του Α. α/α/ εγγρ. 198351 στ) Ε. Θ. του Ν. α/α εγγρ. 36166 ζ) Κ. Χ. του Β. α/α εγγρ. 199905 η) Μ. Ε. του Δ. α/α εγγρ. 75447                  38.Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου “ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, υπό εκκαθάριση”.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών διοργανώνει η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και της...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες συγκρούστηκε χθες Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:40 στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με ομάδα ανηλίκων για άγνωστο λόγο....

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τον χαρακτηρισμό σε πολιτιστικό χώρο πολλαπλών λειτουργιών ολόκληρου του χώρου της Κεραμικής εντός του Ο.Τ. 93-94 του Δήμου Αμαρουσίου, με την άμεση τροποποίηση του...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε 41χρονος άνδρας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν...