Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

Δημοτικές Εκλογές 2019

Ευάγγελος Τσούκας: Διαπλάθοντας τους πολίτες του αύριο. Εκπαίδευση για ενεργή Πολιτότητα

Άρθρο του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου με το συνδυασμό «Μαρούσι Νέα Εποχή», Ευάγγελου Τσούκα, στο Μ24:

Σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη ο ενεργός πολίτης είναι το ζητούμενο. Είναι το άτομο που συμμετέχει στα δρώμενα του κόσμου στον οποίο ζει. Που ασκεί με συνέπεια τα δημοκρατικά δικαιώματά του και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Που επιδεικνύει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό. Που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών. Για τη διάπλαση ενός τέτοιου Πολίτη  η νέα κοινωνική πραγματικότητα με τις ποικίλες αναστατώσεις της επιβάλλει μια νέα Πολιτότητα. Τη διαμόρφωση δηλαδή ενός νέου παγκόσμιου πολίτη, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από νέες αρετές, ώστε να μπορεί να συμβιώνει με τους συνανθρώπους του στην πολυπολιτισμική κοινωνία. Συνεπώς η διαπολιτισμική εκπαίδευση θεωρείται επιτακτική. Ιδιαίτερο ρόλο για την ανάπτυξη της υγιούς Πολιτότητας έχει να διαδραματίσει η εκπαίδευση. Η νέα εποχή  επιβάλλει ένα πιο συνειδητό πολίτη  που να παρεμβαίνει δυναμικά και κριτικά και να συμμετέχει  ενεργά  τόσο σε επίπεδο λήψης, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής των αποφάσεων που τον αφορούν και καθορίζουν το παρόν, αλλά κύρια το μέλλον του.

Η έννοια της Πολιτότητας και αυτό που ονομάζουμε «σωστός πολίτης» ανάγεται στην εποχή του Αριστοτέλη. Με σαφήνεια ο Μεγάλος Φιλόσοφος  όρισε ως «σωστό πολίτη», εκείνον  που εμπλέκεται στα κοινά. Αλλά και στις μέρες μας η έννοια του Πολίτη παραμένει κυρίαρχος στόχος με  συγκεκριμένες οι μεθοδεύσεις της Πολιτείας για την καλλιέργεια  της  Πολιτότητας. Στον πυρήνα αυτού του κυρίαρχου στόχου τοποθετείται η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων μας, καθώς και η καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους πολιτισμούς. Σ’ αυτόν το στόχο συνοψίζεται η έννοια της Πολιτότητας, στην οποία στοχεύει και η Ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία είμαστε ενταγμένοι.

Με τη νομική έννοια πολίτης είναι ο κάτοικος ενός κράτους  , όπου ο νόμος προστατεύει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα  των ανθρώπων και όπου οι άνθρωποι έχουν αμοιβαία καθήκοντα  προς το κράτος να τηρούν τους νόμους, να συνεισφέρουν στα κοινά έξοδα και να υπερασπίζονται τη χώρα όταν δέχεται επίθεση… Σήμερα η Πολιτότητα είναι κάτι πέρα από την απλή νομική σχέση μεταξύ των ανθρώπων και του κράτους. Δεν έχει μόνο νομική διάσταση αλλά επίσης και μια ψυχολογική και κοινωνική διάσταση. Στην ευρύτερη έννοιά της η Πολιτότητα  περιλαμβάνει τα αισθήματα της ταυτότητας , του να ανήκεις κάπου, της ενσωμάτωσης , της συμμετοχής και της κοινωνικής υποχρέωσης. Ως μέρος της Κοινότητας ο πολίτης μπορεί να την επηρεάσει. Να συμμετέχει στην ανάπτυξή της  και να συνεισφέρει στην ευημερία της. Συνεπώς, είναι  λήπτης δικαιωμάτων και καθηκόντων , αλλά επίσης και ο «παίχτης» που συμμετέχει σε μια ομάδα  της οποίας νιώθει μέρος της. Η παραδοχή αυτή μας επιτρέπει να εξηγήσουμε αυτές τις πολλαπλές διαστάσεις της σύγχρονης Πολιτότητας και του Πολίτη…

Από το  περιεχόμενο της Πολιτότητας αναδεικνύεται ο  ενεργός, ο ενημερωμένος  πολίτης. Μια  αυτόνομη προσωπικότητα με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Που επιδεικνύει αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, αποδεχόμενος τη διαφορετικότητα και εργαζόμενος ενάντια σε κάθε μορφή στερεοτύπων . Ο ενεργός πολίτης συνεργάζεται για το κοινό όφελος. Καλλιεργεί  τη συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών χωρίς αισθήματα σοβινισμού, προκατάληψης και μισαλλοδοξίας. Είναι ο πολίτης που ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενεργεί,  σε συνεργασία με συμπολίτες του, όταν διαπιστώνει παρανομίες ή όταν εντοπίζει ένα πρόβλημα.

«Το να είσαι πολίτης σημαίνει να συμμετέχεις» «Ο πραγματικός πολίτης διαδραματίζει ενεργό και ολοκληρωμένο ρόλο στα θέματα που αφορούν την κοινότητα του» … Εκείνο που διαμορφώνει την έννοια της πολιτότητας είναι η ενεργός συμμετοχή, και πως το κλειδί στην επιτυχία της ανάδειξης ενεργών πολιτών είναι η εμμονή στη διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα αυτό κάθε αυτό Την  έννοια της Πολιτότητας, πιο συγκεκριμένα,  θα μπορούσαμε να την οριοθετήσουμε ως αποτελούμενη από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: τη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, τη συνειδητοποίηση της άποψης πως ο πολίτης κυβερνά και κυβερνάται, την αίσθηση ταυτότητας, , την αποδοχή των κοινωνικών αξιών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Ο ενεργός πολίτης είναι  υπεύθυνος για τον εαυτό του,  συνειδητοποιημένος  για τον τόπο του και δημιουργικός πολίτης για τον κόσμο. Στην τριπλή αυτή εστίαση πρέπει να επιχειρείται η συστηματική καλλιέργεια της Πολιτότητας στα μέλη της κοινωνίας με συγκεκριμένες  δράσεις  και καλές  πρακτικές. Το βίωμα θα πρέπει να αποτελέσει για όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή,  σε μια προσπάθεια πληροφόρησης και ενεργούς εμπλοκής στα όσα διαδραματίζονται σε τοπικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθώντας το μήνυμα: «ΕΝ ΠΟΛΕΙ  ΕΥ  ΖΩ. Δράσε   τοπικά, σκεψου παγκόσμια»

Κοινή επιδίωξη των Ευρωπαϊκές χωρών , στην οικογένεια των οποίων είμαστε ενταγμένοι, είναι η δημιουργία πολιτών  που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή.  Αυτή η συμμετοχή υπηρετεί έναν διττό χαρακτήρα: αποσκοπεί καταρχήν στη διασφάλιση των  θεμελιωδών αξιών της και ταυτόχρονα προάγει την  κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο  σε μια εποχή όλο και μεγαλύτερης κοινωνικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις σωστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις.  Η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων του πολίτη και η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς πολιτότητας μέσω της σχολικής εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο του πλαισίου «Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020». Η οικοδόμηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού συνιστά μείζονα πρόκληση για τους ιθύνοντες λήψης αποφάσεων.

Η εκπαίδευση για την Αγωγή του Πολίτη αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που αναζητά να διασφαλίσει ότι τα παιδιά και τα νεαρά άτομα γίνονται ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, ικανοί και έτοιμοι να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας…Εκείνο που σαφέστατα χρειάζεται είναι οι μαθητές να αναπτύξουν μέσα από την εκπαίδευση αξίες και δεξιότητες απαραίτητες για τον ενεργό πολίτη. Δεξιότητες και αξίες που θα εμπεδωθούν μέσα από τη συντονισμένη δουλειά του σχολείου, των γονιών και της κοινότητας. Η συμμετοχή για την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, προσφέρει στους μαθητές δεξιότητες που βρίσκουν εφαρμογή σε άλλες πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, φτάνει στην πορεία να ενθαρρύνονται να συζητήσουν, να αμφισβητήσουν και να κριτικάρουν τις υπάρχουσες καταστάσεις. Δεν επιζητούμε από τους μαθητές μας να γίνουν ικανοί απλά να διεκδικούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα αλλά τα δικαιώματα τους ως πολίτες. Εξάλλου αυτό είναι που διακρίνει τους ενεργούς από τους παθητικούς πολίτες.

Οι πολίτες καλούνται να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην οικοδόμηση μιας καλύτερης, δημοκρατικής κοινωνίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των στάσεων της ενεργούς Πολιτότητας είναι κρίσιμης σημασίας. Οι ενεργοί πολίτες όχι μόνο γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αλλά επίσης επιδεικνύουν αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους τους και προθυμία να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία.  Η ανάπτυξη της ενεργούς πολιτότητας και των ικανοτήτων του ενεργού πολίτη αποτελεί εγγενές συστατικό των νέων προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με έμφαση στον ρόλο της εκπαίδευσης.  για την προώθηση της ισότητας και της άρσης των μεροληπτικών διακρίσεων, τη μεταλαμπάδευση θεμελιωδών αξιών, διαπολιτισμικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια της ενεργού Πολιτότητας .

Καταληκτικά θα λέγαμε ότι η πρόκληση της ενεργού  πολιτότητας έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει τις όποιες απαισιόδοξες  προβλέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η υλοποίησή της μπορεί να επιτευχθεί μέσα από παιδευτικές διαδικασίες. Στοχεύουμε στην αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας της χώρας μας, τόσο τοπικά όσο και εθνικά: για να μπορούν οι άνθρωποι να σκέφτονται για τον εαυτό τους ως ενεργοί πολίτες, πρόθυμοι, ικανοί και επαρκείς να έχουν επίδραση στη δημόσια ζωή, με τις κριτικές εκείνες ικανότητες να ζυγίζουν τα στοιχεία προτού μιλήσουν και δράσουν. Για να αναπτύξουμε ή να επεκτείνουμε δραστικά στους νέους ανθρώπους ό,τι καλύτερο υπάρχει σε σχέση με την κοινοτική συμμετοχή και τη δημόσια προσφορά, και να τους καταστήσουμε ατομικά ικανούς να βρίσκουν νέους τρόπους εμπλοκής και δράσης»

 

Ευάγγελος Τσούκας

Κλινικός Φυσικοθεραπευτής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό

ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Θ. Αμπατζόγλου

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Επτά κινηματογραφικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Διεύθυνση...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών διοργανώνει η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και της...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες συγκρούστηκε χθες Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:40 στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με ομάδα ανηλίκων για άγνωστο λόγο....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Τον καλύτερο εαυτό τους έδωσαν τα παιδιά των αθλητικών τμημάτων του Δήμου Αμαρουσίου και των αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου Βριλησσίων στο τουρνουά μπάσκετ που...