Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Αυτά είναι μερικά από τα έργα και τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μαρούσι

Την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά και έγκυρα  για μέρος των έργων  και των ώριμων μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μαρούσι είχε το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2019.

Η Διοίκηση παρουσίασε τα έργα που εκτελούνται κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και ώριμες μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με στόχο την πληρέστατη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και των πολιτών για μια σειρά έργων υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η παρουσίαση των έργων και των δράσεων της Διοίκησης θα συνεχισθεί και  σε επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να αποτυπωθεί το σημαντικό έργο σε έργα υποδομής που αφήνει παρακαταθήκη η Διοίκηση Πατούλη στην επόμενη Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό και τη θωράκιση των οικονομικών, τη στελέχωση με προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου και το πλούσιο και σημαντικό κοινωνικό έργο.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Παρά τη παθογένεια της Περιφέρειας Αττικής και την οικονομική κρίση ενός συγκεντρωτικού κράτους, η Διοίκηση μας πέτυχε να υλοποιήσει πλήθος έργων για την επόμενη γενιά στο Μαρούσι.
Συνεχίζουμε μέχρι τη τελευταία ημέρα της Δημαρχιακής μας θητείας το πρόγραμμά μας και υποσχόμαστε ότι από το ρόλο που θα επιλέξουν για εμάς  οι πολίτες για την Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιήσουμε ακόμη περισσότερα έργα μέσα από τις ώριμες μελέτες που έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια.»            

Το μέρος των έργων και των μελετών που παρουσιάστηκαν ομαδοποιούνται στις τρείς παρακάτω κατηγορίες:

 • Έργα και μελέτες που έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.
 • Έργα και μελέτες που έχουν δημοπρατηθεί, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης.
 • Έργα και μελέτες για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα:

Έργα και μελέτες σε εξέλιξη:

 • Αντιπλημμυρικά έργα Πολυδρόσου προϋπολογισμού 1.920.000,92 ευρώ. Το έργο αφορά σε κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
 • Μελέτη Ορθολογικής Διαχείρισης Ομβρίων Υδάτων Οδού Κυπρίων Αγωνιστών, προϋπολογισμού 58.370,77 ευρώ.
  Η μελέτη αφορά στην ορθολογική διαχείριση ομβρίων υδάτων και ανάπλαση της οδού Κυπρίων Αγωνιστών στην περιοχή Νέο Μαρούσι. Η εκπόνηση της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Διατηρητέο επί των οδών Σουρή & Πλαστήρα, με αυτοχρηματοδότηση.
  Οι εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης του κτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου έχουν ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η σύνδεσή του με την αποχέτευση. Το έργο υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» στο οποίο και παραχωρείται η χρήση του για 12 χρόνια.
 • Κατάρτιση πλήρους φακέλου μελετών και τευχών δημοπράτησης για το έργο: «Ασφαλής προσπέλαση της Λ. Κηφισίας από πεζούς και ΑΜΕΑ, στη θέση ΗΒΗ για την προώθηση της διασύνδεσης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου με το Ανατολικό Τμήμα.»
  Προϋπολογισμός κατασκευής έργου 4.000.000 ευρώ.  Η εκπόνηση της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες και εκκρεμεί η έγκριση από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ της κυκλοφοριακής μελέτης αναμόρφωσης του κόμβου. Στη συνέχεια ο φάκελος θα υποβληθεί στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση του έργου.
 • Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων Αγίου Θωμά, προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ. Το έργο αφορά σε κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής. Το έργο μόλις έχει ξεκινήσει με τις εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή αγωγού στην οδό Χωματιανού.
 • Ανακατασκευή – συντήρηση οδών Δήμου Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 420.000 ευρώ. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των οδών: Ιερού Λόχου, Διονύσου, Γούναρη, Θεμιστοκλέους, Δεληγιάννη.  Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στις οδούς: Νερατζιωτίσσης, Θέμιδος και Σπ. Λέκκα.
 • Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γηπέδου στο Κτήμα Καρέλλα, προϋπολογισμού 19.690,70 ευρώ. Έχει αποσταλεί ο φάκελος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον καθαρισμό όρων δόμησης. Έγιναν οι σχετικές εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το ΣΥΠΟΘΑ και μετά την έκδοση ΦΕΚ των όρων δόμησης θα κατατεθεί φάκελος για έκδοση άδειας δόμησης.
 • Επείγουσες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από 26/07/18, 28/07/18 και 29/07/18, προϋπολογισμού 232.999,74 ευρώ.  Έχει υπογραφεί η σύμβαση και έχουν ολοκληρωθεί ο εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος.

Διαγωνισμοί σε εξέλιξη – Υπογραφή σύμβασης:

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τις ανάγκες τεχνικών έργων, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Εκκρεμεί έγκριση πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 • Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών, προϋπολογισμού 340.000.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της απόφασης κατακύρωσης του αναδόχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον Επίτροπο. Έχουν υποβληθεί επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.
 • Διάνοιξη γεώτρησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Καταθλιπτικού αγωγού, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και έγινε ματαίωσή του. Το έργο θα επαπροκηρυχθεί με άλλους όρους διακήρυξης.
 • Επισκευές και βελτιώσεις Δημοτικών Κτηρίων, προϋπολογισμού 218.677,80 ευρώ. Εκκρεμεί ο έλεγχος της απόφασης κατακύρωσης του αναδόχου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έγινε υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των παραπάνω θα υπογραφεί σύμβαση.
 • Διαμόρφωση των οδών Αχιλλείου και Δραγατσανίου, προϋπολογισμού 295.000 ευρώ. Έχει σταλεί πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την ανάδοχο. Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.
 • Αξιοποίηση ως Πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας. (επισκευές ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης κατοικίας σε πολιτιστικό κτήριο με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ. Εκκρεμεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
 • Δημιουργία Βρεφικού Τμήματος στον Παιδικό Σταθμό Σωρού και Νηπιακού Τμήματος στο Παιδικό Σταθμό Αναβρύτων, με προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ. Έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Εκκρεμεί πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προς δημοπράτηση εντός του έτους 2019 είναι τα έργα:

 • Σύνταξη σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κνητικότητας (ΣΒΑΚ), προϋπολογισμού 178.000 ευρώ.
 • Εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο οριοθέτησης ρεμάτων, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.
 • Επισκευές, αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφισταμένων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
 • Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, προϋπολογισμού 73.997,83 ευρώ.
 • Ανάπλαση της πλατεία Ηρώων με βιοκλιματικό σχεδιασμό, προϋπολογισμού 895.194, 18 ευρώ.
προγραμμα προβολων μιμης φωτοπουλος

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στην οδό Σωρού, σε σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα....

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο εκλογικός θρίαμβος του Γιώργου Καραμέρου στην χαοτική εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής αποτελεί αναμφισβήτητα έναν τεράστιο εκλογικό άθλο. Με το 96,77% των τμημάτων...

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΜΑΡΟΥΣΙ

Η νέα Δημοτική Παράταξη «Το Μαρούσι Ψηλά!» του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου θα πραγματοποιήσει μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή 28 Μαΐου 2023 και ώρα 11...

ΓΕΝΙΚΑ

Εκλογικός θρίαμβος για το ΚΚΕ στο Μαρούσι. Το ποσοστό του ΚΚΕ έφτασε στο 7,65%, ξεπερνώντας αυτό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και στις δύσκολες...