Ο Δήμος Αμαρουσίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της δράσης «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» και σε σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θα διεξαχθεί διαγωνισμός ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης με θέμα τη χρήση των αντιβιοτικών.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί τους μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών του Δήμου Αμαρουσίου να υποβάλλουν τα έργα τους, τα οποία μπορούν να έχουν τη μορφή ζωγραφιών, φωτογραφιών, ταινιών, τραγουδιών, θεατρικών έργων ή κάποια άλλη πρωτότυπη μορφή.

Ημέρα λήξης υποβολής των αιτήσεων θα αποτελέσει η 20η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2022 στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων στην Αττική.

Δηλώσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αμαρουσίου (Τηλέφωνα: 213 2038350 – 213 2038352 – 213 2038353).